ΑΓΓΕΛΙΑ No1

Ζητείται ΝΕΑ με καλή γνώση Η/Υ  για την θέση της γραμματείας.
4ωρη πρωινή απασχόληση-καλές αποδοχές.
Τηλ.επικοινωνίας:6972027236

ΑΓΓΕΛΙΑ No2

Ζητούνται ΝΕΟΙ-Δεκτόι και φοιτητές για να εκπαιδευτούν για την τοποθέτηση συναγερμών σε κατοικίες(χωρίς καλωδιώσεις).
Ωράριο κατ’επιλογήν.
Πολύ καλές αποδοχές.
Απαραίτητο μεταφορικό μέσο.
Τηλ.επικοινωνίας:6972027236