Τα τελευταία χρόνια , δυστυχώς, γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες βίαιων περιστατικών (επιθέσεις-ληστείες-αρπαγές) με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει και η ίδια ζωή των συμπολίτων μας.Ακόμη πολλές ζωές συνανθρώπων μας έχουν κινδυνεύσει ή έχουν χαθεί απο φυσικές καταστροφές(πυρκαγιές-πλημμύρες-σεισμούς κλπ.) Τέλος,δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις συνανθρώπων μας που χάθηκαν γιατί στην δύσκολη στιγμή ενός ατυχήματος ή έκτακτου περιστατικού υγείας ηταν ΜΟΝΟΙ και δεν μπορούσαν να καλέσουν βοήθεια. Σε όλες τις περιπτώσεις και πολλές άλλες,έρχεται να ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ της NEVER ALONE.