Ρολόι τηλέφωνο με SOS και GPS 

Ρολόι τηλέφωνο με SOS και GPS εντοπισμού η ειδικό κινητό με πλήκτρο SOS.
Λειτουργεί με κάρτα SIM από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας
έχει σύστημα εντοπισμού (GPS) και λειτουργεί μέσω δορυφόρων με συντεταγμένες χαρτών GOOGLE.